Specialiteiten


Arbeidsmediation
Conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Tussen twee werknemers of werkgever en werknemer. Samen werkt u constructief aan een oplossing die voor beide partijen werkt. Dit hoeft niet altijd herstel van de arbeidsrelatie in te houden; een exit kan ook louterend werken. Met mediation zijn er creatieve oplossingen mogelijk.

Zakelijke mediation
Conflicten tussen en binnen ondernemingen. Zoals tussen afdelingen, OR, vakbonden, aandeelhouders, directie of met klanten/leveranciers. Mediation is vertrouwelijk; u zet uw zakelijke reputatie niet op het spel. Een speciaal segment binnen business-mediation vormt het midden- en kleinbedrijf. Denk aan geschillen over bedrijfsopvolging of –overname, werkrelaties tussen of met medewerkers, verhoudingen binnen familiebedrijven, etc. Met mediation wordt de verstoorde communicatie tussen partijen makkelijker hersteld en ontstaat er weer vertrouwen in de toekomst.

Nalatenschapsmediation
Indien er sprake is van conflicterende emoties en belangen bij nabestaanden ontstaat bij mediation een sfeer van vertrouwen waarin partijen zich begrepen en erkend voelen. In dat geval worden problemen in een constructieve sfeer opgelost met inachtneming van ieders relevante belangen.